SMP Negeri 12 Padang

No.BentukArti
1Geometris SegilimaLima Sila Pancasila
2Rumah GonjongLambang Ranah Minang dan Kota Padang
3BukuIlmu yang harus senantiasa di tuntut
4OborGuru sebagai penerang dan pembimbing
512 Garis pada OborSinar Masa Depan dan melambangkan SMP Negeri 12 Padang
6Garis KubahLambang Agama Islam, yang melambangkan generasi berilmu dan berketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa